“Sərsəng harayı” adlı müsabiqə elan edir.

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım AssosiasiyasI (AVCİYA)  Sərsəng su anbarında mümkün humanitar faciənin qarşIsınIn alInmasIna yönələn layihə çərçivəsində  gənc rəssamlar arasında “Sərsəng harayı”  adlı müsabiqə elan edir. Müsabiqədə 18-35 yaşlarında rəssamlar iştirak edə bilərlər. Yağlı Read More …