Beynəlxalq təşkilatlar Sərsəng su anbarında ehtimal olunan fəlakətin qarşısını ala bilərlərmi?

Müxtəlif növ və təyinatlı hidro-texniki qurğular (HTQ), enerji sənayesi, kənd təsərrüfatı, su nəqliyyatı sistemi, su təchizatı, hidromeliorasiya və iqtisadiyyatın digər sahələri sistemində, xalq təsərrüfatının mühüm obyektləridir. Bütün hidro tikintilər, öz daxilində, bu və ya digər dərəcədə, böyük həcmdə kinetik Read More …