Yevlax rayonunun Tərtər çayı hövzəsində yerləşən yaşayış məntəqəsinin siyahısı

 

 

 

 

 

 

1. Kövər kəndi

2. Kolanı kəndi

3. Dəlləklər kəndi

4. Göyük kəndi

5. Hacımahmudlu kəndi

6. Qaramanlı kəndi

7. Nəmirli kəndi

8. Nurallar kəndi

9. Qaraməmmədli kəndi

10. Rüstəmli kəndi